• Home
  • Blog
  • Rola PR w organizacji non-profit
Podziel się:

Rola PR w organizacji non-profit

22 lipiec 2020 I Patrycja Jaksim

Udane partnerstwo biznesowe opiera się na autentycznych relacjach i wspólnych wartościach. Dlatego kreowanie pozytywnego wizerunku, budowanie relacji z otoczeniem, także z mediami to podstawowe działania, które przynoszą korzyści nie tylko firmom, ale również organizacjom pozarządowym. Ich misją jest edukacja, upowszechnianie wiedzy, budowanie świadomości i uwrażliwianie na problemy społeczne. Dzięki przemyślanym działaniom komunikacyjnym wzmacniają swoja wiarygodność, pozyskują sponsorów oraz nawiązują trwałe relacje z władzami lokalnymi, które przekładają się na dodatkowe profity. Co dokładnie może zyskać organizacja non profit dzięki działaniom PR-owym?

Public Relations to zespół działań, narzędzi i komunikatów, które budują określone kontakty organizacji pozarządowej z otoczeniem. Pozytywne relacje przekładają się na współpracę, a także finansowanie projektów. Często pracownicy NGO nie zdają sobie sprawy, jak ważny jest wizerunek i postrzeganie przez opinię publiczną. Szczególnie wtedy, gdy pracują w małych zespołach, gdzie jedna osoba pełni wiele funkcji jednocześnie. Duża odpowiedzialność i natłok zadań, dodatkowo emocjonalne podejście do prezentowanych problemów społecznych, wpływa negatywnie na działania PR-owe, bo zazwyczaj są one pomijane.

Budowanie marki NGO

Myśląc o budowaniu marki organizacji non profit, najlepiej postawić na kreatywność oraz uczciwe i rzetelne działanie. NGO nie tworzy produktów na masową skalę, skupia się bardziej na duchu niż na materii. Zebrani wokół projektu ludzie kierują się ustalonym kodeksem postępowania, a pomaganie ma ma dla nich unikalną wartość.

Zanim wdrożymy działania PR, warto odpowiedzieć sobie na pytania: Jacy jesteśmy? Co robimy i po co istniejemy? Co nas buduje, innymi słowy, jaka jest nasza tożsamość? Przede wszystkim istotne jest zrozumienie misji określonej w statucie organizacji oraz ustalenie, jakie wartości są jej bliskie. Dodatkowo warto ustalić jedną nadrzędną ideę i podkreślać ją konsekwentnie w przekazach komunikacyjnych.

Jednym z najważniejszych elementów budowania wizerunku organizacji jest plan. Zapewnia on spójną komunikację, realizację zamierzonych celów osadzonych w czasie i ich mierzenie. Budowanie strategii zaczyna się od określenia grupy docelowej. Do niej dobiera się odpowiednie narzędzia i działania oraz komunikaty. NGO nie musi kupować drogich nośników informacji, choć tradycyjne media, takie jak TV i radio budują największe zasięgi. Z powodzeniem mogą wykorzystać stronę www, portale społecznościowe, ulotki, plakaty, newslettery czy artykuły w prasie. Dodatkowymi walorami będą konferencje dla mediów, eventy promujące i rozsyłanie informacji prasowych. Wszystkie te działania tworzą spójny wizerunek, otwartą komunikację i przyczyniają się do promocji organizacji oraz jej projektów.

Na kolejnym etapie budowania strategii należy określić fundament, czyli budżet, jaki możemy przeznaczyć na działania PR-owe. Warto rozprawić się z pewnym mitem na temat tzw. bezpłatnych działań w organizacjach non-profit. Nie ma bezpłatnego PR-u. Wysyłanie informacji prasowych do dziennikarzy czy prowadzenie kanałów social media nic nie kosztuje, jednak płacimy za nie pracą, czasem i zaangażowaniem. Warto więc doceniać pracę osób zaangażowanych w projekt i mierzyć efekty, jakimi skutkuje.

Pozyskiwanie wsparcia w trzecim sektorze

Największych problemów wszystkich działalności non-profit są finanse. NGO nie ma swoich funduszy, wszystkie środki są pozyskiwane z zewnątrz. Organizacje pozarządowe w tej materii stoją przed wieloma wyzwaniami i szansami. Mają jedną istotną przewagę nad innymi firmami: są postrzegani przez pryzmat naturalnej wiarygodności, nieskażonej motywem zysku. Opowiadane przez nich historie zazwyczaj budzą emocje, wzruszają, aktywują automatycznie w odbiorcach chęć pomocy.

W Polsce aktywnie działa około 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, roczny przeciętny budżet każdej z nich to 28 000 zł.

Organizacje pozarządowe pozyskują środki na działania z różnych źródeł, są to m.in.:

  • darowizny od osób fizycznych i od firm,
  • zbiórki publiczne,
  • 1% podatku oraz sponsoring.

Najbardziej popularną formą finansowania działań organizacji są dotacje. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatorów na cel zgodny z jej statutem. Najczęściej są udzielone na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania (np. zorganizowanie obozu sportowego dla dzieci). Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu czy szkolenia dla pracowników.

Kolejna formą finansowania organizacji non-profit jest sponsoring, czyli świadczenie wyrażające się w pieniądzach, rzeczach bądź usługach, dokonywane przez określonego przedsiębiorcę (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji lub instytucji. Cel wykonania czynności wskazany jest zawsze w umowie. Sponsor uzyskuje promocję oraz rozpoznawalność, a tym samym jego zyski rosną. Przy tego typu działaniach mamy do czynienia z korzyściami po obu stronach (po stronie sponsora i po stronie obdarowanego).

Z kolei zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie datków w gotówce lub w naturze, czyli pieniędzy i darów rzeczowych. Przeprowadza się ją w miejscach publicznych, na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną.

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wprowadzona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie jednostek mających status pożytku publicznego (OPP). Jest to często wykorzystywana forma finansowania organizacji pro bono.

Crowdfunding w NGO

Obecnie organizacje pozarządowe, szukając środków na realizację swoich projektów, mogą skorzystać także z crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Zamiast jednego donatora, mogą mieć wielu darczyńców, a w miejsce jednej dużej kwoty – dużo drobnych wpłat, które mogą osiągnąć zawrotną sumę.

Wspierającymi mogą być wszystkie osoby, które zainteresują się projektem i które zechcą go wesprzeć jednorazowymi płatnościami. W finansowaniu społecznościowym główną rolę odgrywają internetowe portale crowdfundingowe, za których pośrednictwem twórcy i realizatorzy projektów pozyskują pieniądze na swoje przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, społeczne i biznesowe. Platformy te służą zarówno do informowania o projekcie oraz jego promocji, jak również do pobierania wpłat. Organizacja zamieszcza na stronie opis swojego pomysłu, aby internauci mogli się z nim zapoznać i podjąć decyzję, czy chcą go wesprzeć finansowo. Niewątpliwą zaletą crowdfundingu jest możliwość zaprezentowania kampanii potencjalnym darczyńcom przy relatywnie niewielkich nakładach finansowych.

Popularne portale crowdfundingowe

Poniżej lista popularnych portali, które umożliwiają tworzenie zbiórek crowdfundingowych:

Zrzutka.pl – platforma umożliwiająca zbieranie pieniędzy na projekty kulturalne, naukowe, biznesowe, społeczne, sprzedażowe oraz prywatne. 100% zebranej kwoty możemy wypłacić w dowolnym momencie na własne konto bankowe. Organizatorzy zrzutek nie ponoszą opłat ani prowizji za organizowanie zrzutek i wypłacanie środków ze zrzutka.pl.

Siepomaga.pl – fundusze przeznaczane są na promocję zbiórek, opłacenie prowizji operatorów płatności (PayU, PayPal), a także na funkcjonowanie, utrzymanie i rozwój serwisu. 6% wpłat dokonywanych przez portal Siepomaga.pl to darowizna na cele statutowe Fundacji Siepomaga.

Wspieramkulture.pl – projekty kulturalne, wysokość prowizji od zbiórki zakończonej sukcesem wynosi 11%.

Helpuj.pl – zbiórki na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz osób przewlekle chorych: na leczenie, rehabilitację, lecz także mniejsze i większe marzenia. Darczyńcy mają unikalną możliwość dopingowania i motywowania wybranych osób, nie tylko poprzez wpłaty na ich cele, ale również przez udział w inicjatywach towarzyszących zbiórkom.

Agencja PR dla NGO

„Szukamy klienta, dla którego będziemy pracować za darmo” – tak brzmiało hasło kampanii autopromocyjnej agencji reklamowej Dziadek do Orzechów, której zespół zadeklarował wsparcie kreatywne pro publico bono dla wybranej organizacji pozarządowej. Pracownicy hołdują zasadzie, że „każde przedsiębiorstwo powinno na swój sposób włączyć się w pomoc w realizacji celów społecznych”. Po analizie nadesłanych zgłoszeń zaprosiła do długofalowej, bezpłatnej współpracy Centrum Praw Kobiet. Zespół Dziadka do Orzechów przygotował strategię komunikacji marki i pomysły na kampanie reklamowe. Oferuje wsparcie kreatywne i organizacyjne podczas produkcji, pomoc w planowaniu i zakupie mediów, wsparcie w czasie trwania kampanii oraz szczegółowe raportowanie wyników.

Podstawą działalności organizacji pozarządowych to komunikacja, która uwiarygodnia i promuje ważne społecznie projekty. Kreowanie pozytywnego wizerunku, budowanie relacji z otoczeniem, jak również mediami to podstawowe działania, które przynoszą korzyści finansowe i nie tylko organizacjom pozarządowym. Dzięki tym działaniom sponsorzy mają szansę dowiedzieć się o prowadzonych kampaniach i w nie inwestować. Public Relations pozwala NGO pozyskać nowych fundatorów, przychylność władz i większą akceptację otoczenia, a za tym idą coraz szersze możliwości działania.

Artykuł pt. "Rola PR w organizacji non-profit" został przygotowany dla portalu Medialna Perspektywa.

Źródło: https://medialnaperspektywa.pl/rola-pr-w-organizacji-non-profit/

Żyj świadomie, działaj odważnie.