• Home
  • Blog
  • Specjalisto Public Relations, podpisz Kodeks Etyki PR
Podziel się:

Specjalisto Public Relations, podpisz Kodeks Etyki PR

30 grudnia 2020 I Patrycja Jaksim

Związek Firm Public Relations promuje nowy Kodeks Etyki PR i zachęca do podpisania dokumentu każdego specjalistę, któremu bliskie są wartości etyki i profesjonalizmu w wykonywanym zawodzie. Kodeks powstał jako odpowiedź na widoczną od lat potrzebę zintegrowania zasad stosowanych w branży.

 

Pracownicy public relations, świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu profesji dobrowolnie podpisując Kodeks, deklarują, że w swojej pracy będą się kierować jego postanowieniami w celu kreowania jak najlepszej reputacji zawodu.

Kodeks Etyki PR jest zarówno mechanizmem samoregulujący prawa i obowiązki specjalistów, ale też narzędziem, które ma ułatwiać pracę w przypadku napotkania zawodowych dylematów moralnych. Obecność danego specjalisty na liście sygnatariuszy będzie też cennym argumentem w ewentualnych sporach z klientami czy pracodawcami, którzy będą wymagać działań niezgodnych z zasadami etyki. Kodeks ten liczy jedenaście skondensowanych zasad, którymi specjaliści powinni kierować się w swojej pracy. Określa zasady postępowania, praktyki rynkowe oraz standardy realizacji usług Public Relations. Obejmuje trzy obszary: relacje z otoczeniem, relacje z klientami oraz relacje wewnątrz środowiskowe. Opisane w Kodeksie reguły dotyczą m.in. współpracy z mediami, ochrony tajemnicy i dóbr osobistych klientów czy zwalczania dezinformacji.

 

Objaśnianie zapisów Kodeksu Etycznego, interpretowanie ich w odniesieniu do zmieniającej się przestrzeni mediów, zarówno społecznościowych, jak i tradycyjnych, wpływają na zwiększanie świadomości, że PR jest skuteczny dzięki działaniom etycznym. Dlatego etyka zawodowa musi być postrzegana jako niezbędna wartość zawodu, a nie zestaw obostrzeń utrudniających realizację zadań.

 

Kodeks został przygotowany w 2019 roku przez Piotra Czarnowskiego, prezesa agencji First Public Relations, oraz Grzegorza Szczepańskiego, prezesa Hill+Knowlton Strategies Poland i wiceprezes ZFPR-u. Autorzy przygotowali dokument, opierając się na swoim doświadczeniu z pracy zawodowej, a także działalności w branżowych organizacjach, takich jak PSPR, ZFPR czy Rada Etyki PR. Związek Firm PR przyjął Kodeks jako obowiązujący zbiór zasad dla swoich członków.

Kodeks można podpisać wirtualnie, na stronie www.kodekspr.pl. Weryfikacja odbywa się za pośrednictwem konta na LinkedInie. Obecnie na liście sygnatariuszy znajduje się ponad 150 nazwisk.

 

Artykuł pt. "Specjalisto Public Relations, podpisz Kodeks Etyki PR" został przygotowany dla portalu Medialna Perspektywa.

Źródło:https://medialnaperspektywa.pl/specjalisto-public-relations-podpisz-kodeks-etyki-pr/

Źródło zdjęcia głównego: Gabrielle Henderson/Unsplash

Żyj świadomie, działaj odważnie.

Patrycja Jaksim