Audyt komunikacji

Czym jest audyt komunikacji?

To ocena komunikacji prowadzonej przez markę opisana w formie dokumentu. Audyt obejmuje wszystkie kanały i materiały komunikacyjne, jakie marka wykorzystuje w przekazie do swojego otoczenia. Celem audytu jest zbadanie i określenie, jaki przekaz budują prowadzone działania, jaki tworzą wizerunek marki, jak możesz je wykorzystać w bardziej efektywny sposób, aby osiągnąć swoje cele.

Kiedy warto skorzystać z audytu wizerunku?

Zauważyłeś, że Twoja marka stoi w miejscu?
Masz poczucie chaosu?
Widzisz, że działania Twojej marki są nieuporządkowane i brakuje w nich konsekwencji?
Nie masz pomysłu co zmienić?
Na rynku zachodzi wiele zmian i nie wiesz, jak dostosować do nich działania?

Jeżeli odpowiedziałeś TAK na powyższe pytania czas się zatrzymać i przeanalizować działania. Audyt wykaże, co robisz dobrze, a co należy zmienić. Sprawdzę, czy Twoja marka w różnych kanałach komunikacji bazuje na tej samej obietnicy. Dam Ci gotowe rozwiązania, które ujednolicą komunikację i poprawią wizerunek Twojej marki.

W ramach audytu komunikacji marki otrzymasz:

Audyt strategii marki i przyjętych zasad
Analiza obowiązujących zasad – wartości, jakie reprezentuje marka i jej głównego przekazu.

Audyt grup docelowych
Analiza grup odbiorców – klientów, konsumentów, partnerów biznesowych, podwykonawców, instytucji publicznych, szerokie otoczenie biznesowe: media, prasa i influencerzy. Nadanie im priorytetów.

Audyt kanałów komunikacji
Weryfikacja kanałów komunikacji offline i online (strona internetowa, kanały w social media, mailing, remarketing, landing page, materiały informacyjne - drukowane, ulotki, oferta, reklamy outdoorowe, reklamy TV, prasowe i spoty radiowe), w których jest obecna Twoja marka oraz ocena ich wykorzystania w komunikacji pod kątem specyfiki, dopasowania do marki i grupy docelowej.

Audyt ilościowy komunikacji
Podsumowanie częstotliwości prowadzenia komunikacji w poszczególnych kanałach. Określenie, które działania wymagają częstszej aktualizacji oraz czy każda z grup odbiorczych jest odpowiednio komunikowana.

Audyt jakościowy komunikacji
Analiza i wnioski prowadzonej przez markę komunikacja pod względem wartości i jakości przekazów. Audytowi podlegają m.in.:

  • ton komunikacji językowej,
  • styl komunikacji wizualnej,
  • dostosowanie komunikacji do strategii marki i jej wartości,
  • dostosowanie komunikacji do języka i oczekiwań odbiorców,
  • dostosowanie komunikacji do trendów w danych kanałach.

Analiza niewykorzystanych narzędzi komunikacji marki
Wskazanie, jakie narzędzia komunikacji offline i online marka ma potencjał wykorzystać w celu poprawienia jakości swojego przekazu do grup docelowych. Identyfikacja możliwości rozwoju już obecnych kanałów i narzędzi komunikacji pod kątem poprawy, udoskonalenia spójnego przekazu marki.

Wskazanie kierunku zmian
Określenie mocnych i słabych stron wykorzystywanych narzędzi i kanałów komunikacji marki oraz przekazów, jaki budują do grup docelowych. Wskazanie kierunków niezbędnych do zmiany, uspójnienia, czytelności i wiarygodności komunikacji marki. Listę rzeczy, których nie należy kontynuować.

Pomoc we wdrażaniu działań
Bezpłatne konsultacje raz w tygodniu 45 min przez miesiąc.

Czas realizacji: ok. 4 tygodnie
Wycena i czas realizacji ustalane są indywidualnie i każdorazowo dopasowywane do sytuacji biznesowej Klienta.