Nawyki medialne Europejczyków

 |  prtoday

Żyjemy w epoce internetu i globalizacji, a jednak wiadomości najczęściej szukamy w mediach tradycyjnych. W sondażu Eurobarometr Flash przeanalizowano nawyki medialne obywateli Unii Europejskiej i ich zaufanie do różnych źródeł informacji. Wniosek? Obywatele UE najbardziej ufają tradycyjnym nadawcom oraz mediom drukowanym.

U 75% respondentów głównym źródłem informacji jest telewizja, zwłaszcza w grupie wiekowej ponad 55 lat. Kolejnymi, mniej rozpowszechnionymi ich źródłami są internetowe platformy informacyjne (z których korzysta 43% ankietowanych), radio (39%) oraz platformy mediów społecznościowych i blogi (26%).

Prasa drukowana jest na piątym miejscu, przy czym jeden na pięciu respondentów (21%) deklaruje, że gazety i czasopisma są dla niego głównym źródłem informacji. Z kolei młodsi uczestnicy sondażu znacznie częściej korzystają z mediów społecznościowych i blogów, by dotrzeć do informacji (46% w grupie wiekowej 15–24 lata oraz 15% w grupie wiekowej od 55 lat).

Choć tradycyjne źródła informacji, zwłaszcza telewizja, są nadal ważne, 88% ankietowanych czerpie przynajmniej część wiadomości z internetu za pomocą smartfona, komputera lub laptopa. 43% z nich korzysta ze strony internetowej źródła informacji (np. strony gazety), zaś 31% czyta artykuły i posty, które pojawiają się w ich mediach społecznościowych. Dostęp do wiadomości za pośrednictwem portali społecznościowych jest jeszcze ważniejszy dla ludzi młodych (43% respondentów w grupie wiekowej 15–24 lata oraz 24% w grupie wiekowej od 55 lat).

Jakich informacji poszukujemy?

Europejczyków najbardziej interesują tematy dotyczące polityki krajowej (50% respondentów). Drugie miejsce zajmują sprawy europejskie i międzynarodowe (46%) na równi z doniesieniami lokalnymi (47%).

Najwiarygodniejsze źródła informacji

Obywatele UE najbardziej ufają tradycyjnym nadawcom oraz mediom drukowanym, także w wydaniu internetowym. Ufają im znacznie bardziej niż internetowym platformom informacyjnym lub mediom społecznościowym. Czy to za pośrednictwem tradycyjnych kanałów, czy przez internet, 49% respondentów spodziewa się wiarygodniejszych informacji od publicznych stacji telewizyjnych i radiowych.

Na drugim miejscu plasuje się prasa drukowana, którą wybiera 39% osób. Natomiast 27% ankietowanych wymieniło prywatne stacje radiowe i telewizyjne jako wiarygodne źródła informacji.

Wyjątkiem jest tu Polska – to jedyny kraj, w którym prywatne stacje radiowe i telewizyjne uważa się za najwiarygodniejsze źródła informacji. Jeszcze bardziej radykalną tendencję w odchodzeniu od tradycyjnych źródeł informacji obserwujemy na Węgrzech. Respondenci z tego kraju uważają, że najwiarygodniejszymi źródłami informacji są osoby, grupy oraz przyjaciele w mediach społecznościowych.

Źródło: Parlament Europejski