Blog

Przeczytaj ciekawostki ze świata PR

Blog firmowy - a na co to komu?

Blog firmowy - a na co to komu? 13 wrzesień 2022 I Patrycja Jaksim Blog firmowy jest nieodłączną ...

Nawyki medialne Europejczyków

Żyjemy w epoce internetu i globalizacji, a jednak wiadomości najczęściej szukamy w mediach tradycyjnych. W sondażu Eurobarometr Flash przeanalizowano nawyki medialne obywateli Unii E...

Trening medialny, czyli jak stać się rozmówcą na wagę złota?

Trening medialny, czyli jak stać się rozmówcą na wagę złota? 5 maj 2021 I Patrycja Jaksim Celem stra­te­gicz­nym PR jest zarzą­dza­nie ...